SK-VITA-SAL

Bản chất và công dụng: Là bột mịn màu vàng nhạt có công dụng:

+ Bổ sung các vitamin và vi khoáng thiết yếu giúp tôm, cá sinh trưởng và phát triển tốt.

+ Giúp tôm, cá hồi phục sức khỏe nhanh chóng sau các giai đoạn điều trị.

Danh mục:

Bản chất và công dụng: Là bột mịn màu vàng nhạt có công dụng:

+ Bổ sung các vitamin và vi khoáng thiết yếu giúp tôm, cá sinh trưởng và phát triển tốt.

+ Giúp tôm, cá hồi phục sức khỏe nhanh chóng sau các giai đoạn điều trị.

Chỉ tiêu chất lượng (Trong 1kg)

Vitamin A (min)……………………………………….. 320.000 UI

Vitamin D3 (min) …………………………………….. 170.000 UI

Vitamin E (min)…………………………………………… 1.000 UI

Vitamin K3 (min)…………………………………………… 250 mg

Vitamin B1 (min)……………………………………………. 500 mg

Vitamin B2 (min)……………………………………………. 400 mg

Vitamin B6 (min)……………………………………………. 400 mg

Biotin (min)…………………………………………………….. 10 mg

Folic acid (min)………………………………………………. 150 mg

Pantothenic acid (min)………………………………….. 1.500 mg

Inositol (min)………………………………………………. 2.500 mg

Taurine (min)………………………………………………. 2.200 mg

Choline (min)………………………………………………. 5.000 mg

Fe (FeSO4) (min-max)…………………….. 18.000-22.000 mg

Cu (CuSO4) (min-max) …………………….. 9.000-11.000 mg

Zn (ZnO) (min-max)………………………… 10.000-15.000 mg

Co (CoSO4) (min-max)…………………………….. 110-135 mg

Se (Na2SeO3) (min-max) …………………………… 90-110 mg

CaHPO4 (min-max)…………………….. 115.000-150.000 mg

Mn (MnSO4) (min-max)……………………… 1.800-2.200 mg

Chất đệm (tinh bột) vừa đủ…………………………………… 1kg

Chất cấm…………………………………………………….. không có

Ethoxyquin (ppm) ……………………………………….. không có

Kháng sinh………………………………………………….. không có

Nguyên liệu chính: Vitamin A, Vitamin D3, Vitamin E,  Vitamin K3 ,Vitamin B1 ,Vitamin B2 ,Vitamin B6 ,Biotin, Folic acid, Pantothenic acid, Inositol ,Taurine Choline ,Fe (FeSO4) ,Cu (CuSO4), Zn (ZnO), Co(CoSO4), Se (Na2SeO3) , CaHPO4, Mn (MnSO4).

Cách dùng: Trộn vào thức ăn.

Liều dùng : + Đối với tôm: Trộn 1 kg vào 100 kg thức ăn, cho ăn liên tục đến khi thu hoạch.

+ Đối với cá: Trộn 1 kg vào 150kg thức ăn, cho ăn 1 lần/ ngày.

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “SK-VITA-SAL”