SK-POVIDINE 200

HÀNH PHẦN:  Trong 1 lít

P.V.P Iodine………………………………………………………………………………………………………………………… 200 g

Dung môi vừa đủ…………………………………………………………………………………………………………………… 1 lít

CÔNG DỤNG:

Diệt khuẩn, nguyên sinh động vật trong nước ao nuôi.

Sát trùng nguồn nước và dụng cụ.

You cannot copy content of this page