CONTACT US

ADdress

Lot D1 – D4, Industrial Zone Dong Tho Commune
Yen Phong district, Bac Ninh province,
Vietnam

Opening Hours

Mon to Fri: 7am – 5pm
Saturday: 7am – 1pm
Sunday: Close

E-mail

vietnamsakan@gmail.com

phone

 + (84)  39093068/222.3883585/222.3883939

VIETNAM SAKAN TECHNOLOGY DEVELOPMENT AND INVESTMENT JSC

Liên hệ với chúng tôi bằng những phương thức sau 

ADdress

Lot D1 – D4, Industrial Zone Dong Tho Commune
Yen Phong district, Bac Ninh province
Vietnam

Opening Hours

Mon to Fri: 7am – 5pm
Saturday: 7am – 1pm
Sunday: Close

E-mail

vietnamsakan@gmail.com

phone

 + (84)  39093068/222.3883585/222.3883939