SK-OXYGEN

THÀNH PHẦN:  Trong 100g.

Sodium carbonate peroxide (2Na2CO3.3H2O2)   …………..…………………….…………. 98%

CÔNG DỤNG:    

Tăng hàm lượng oxy hòa tan tức thời, dùng cấp cứu khi tôm bị nổi đầu khi chưa rõ nguyên nhân.

Tăng hàm lượng oxy hòa tan trong ao, chống stress do thiếu oxy lúc chuẩn bị thả giống.

Chống stress khi mất tảo đột ngột.

You cannot copy content of this page