SK-SULTRIM 480 FOR SHRIMP

THÀNH PHẦN:  Trong 100ml.

Sulfadiazin …………………………………………………………………………………………………………………… 40g

Trimethoprim …………………………………………………………………………………………………………………. 8g

Dung môi vừa đủ………………………………………………………………………………………………………. 100ml

CÔNG DỤNG:    

Trị bệnh phát sáng do vi khuẩn Vibrio trên tôm.

You cannot copy content of this page