SK-OXYTETRACYCLINE 50%

THÀNH PHẦN:  Trong 100g.

Oxytetracycline……………………………………………………………………………………………………………. 50 g

Tá dược vừa đủ…………………………………………………………………………………………………………… 100 g

CÔNG DỤNG:    

Trị các bệnh do vi khuẩn Vibrio gây ra.

You cannot copy content of this page