SK-HEPASAL

THÀNH PHẦN:Trong 1 lít.

Sorbitol (min) ………………………………………………………………………………………………………………………… 370 g

Lysine HCl (min) …………………………………………………………………………………………………………………….. 50 g

Methionine (min)…………………………………………………………………………………………………………………….. 25 g

Choline chloride (min) ……………………………………………………………………………………………………………… 25 g

Betain (min) ……………………………………………………………………………………………………………………………. 35 g

Dung môi (nước cất) vừa đủ……………………………………………………………………………………………………….. 1 lít

Chất cấm………………………………………………………………………………………………………………………….. không có

Ethoxyquin (ppm)…………………………………………………………………………………………………………….. không có

Kháng sinh……………………………………………………………………………………………………………………….. không có

CÔNG DỤNG:

– Cung cấp acid amin cần thiết giúp cá khỏe mạnh, phát triển tốt.

Danh mục: , Từ khóa:

You cannot copy content of this page