SK-BUTAPHAN

Thể tích thực: (Tùy theo quy cách)

THÀNH PHẦN:Trong 1 lít.

Cyanocobalamin (vitamin B12) …………………………………………………………………………………………….. 27,5 mg

1-(n-butylamino)-1-methylethyl-phosphonic acid (min) ……………………………………………………………….. 53 g

Methyl Hydroxybenzoat (min) …………………………………………………………………………………………….. 520 mg

Nước cất, cao tỏi, hoàng liên vừa đủ ………………………………………………………………………………………….. 1 lít

Chất cấm…………………………………………………………………………………………………………………………. không có

Ethoxyquin (ppm)……………………………………………………………………………………………………………. không có

Kháng sinh………………………………………………………………………………………………………………………. không có

CÔNG DỤNG:

Tăng cường quá trình trao đổi chất, hỗ trợ quá trình sinh trưởng của tôm.

CÁCH DÙNG:

Hòa SK-BUTAPHAN với nước, phun lên thức ăn. Dùng SK-LECITHIN hoặc dầu gan mực bao bên ngoài thức ăn trước khi cho ăn 15 phút

You cannot copy content of this page