SK-AGACA

THÀNH PHẦN:  Trong 1 lít.

Copper (CuSO4.5H2O)………………………………………………………………………………………………….. 40 g

Dung môi vừa đủ…………………………………………………………………………………………………………… 1 lít

CÔNG DỤNG:

Diệt ký sinh trùng, các loại tảo trong nước ao nuôi.

You cannot copy content of this page