SK-AMOXICILLIN 50% FOR FISH

THÀNH PHẦN:  Trong 100g.

Amoxicillin Trihydrate……………………………………………………………………………………………………… 50g

Tá dược vừa đủ………………………………………………………………………………………………………………… 100g

CÔNG DỤNG:

Điều trị các bệnh xuất huyết, tuột nhớt, gan thận mủ do Aeromonas hydrophila gây ra trên cá.

You cannot copy content of this page